Výstavba radiových sítí a komunikačních systémů na klíč - Odrušovací služba - Montáže vysílaček - radiostanic - antén - převaděčů - retranslačních stanic   -© 2001-2020 Radiokonekt

  

  Výstavba a modernizace radiových sítí  na klíč

  Pro Vás, kteří zvažujete zřízení vlastní radiové sítě nebo její modernizaci, nabízíme komplexní řešení formou dodávky na klíč. Na základě Vámi zadaných požadavků na parametry nové sítě a námi provedených měření Vám vypracujeme ucelenou koncepci sítě, doporučíme pro Vás nejvýhodnější varianty hardwarového řešení infrastruktury i nejvhodnějšího typu koncových zařízení (terminálů). Zajistíme Vám nejvhodnější kmitočtový příděl, podání žádosti o jeho přidělení na ČTU  a vypracujeme Vám nezbytnou projektovou dokumentaci sítě. Dodáme Vám veškerou potřebnou technologii i koncová zařízení (radiostanice). Vyrobíme Vám na zakázku inteligentní retranslační stanice řízené procesorem, které jsou osazeny přijímači a vysílači Motorola a VF technikou Kathrein (duplexery, dutinové rezonátory, cirkulátory). Veškeré funkční části sítě i síť jako celek Vám komplexně programově odladíme a nakonfigurujeme tak, aby splňovala do detailu Vaše provozní požadavky a byla 100% stabilní. Na veškeré námi dodané technologie, včetně terminálů a anténních systémů, poskytujeme záruční i pozáruční servis a údržbu včetně předplacené nepřetržité servisní služby.

 

  Montáže vysílaček a antén

  Provádíme odborné montáže námi dodaných profesionálních radiostanic do vozidel, včetně instalace a naladění antén. Zajišťujeme i montáže a nastavování základnových a retranslačních anténních systémů (i výškové práce) a stacionárních radiostanic (vybavení dispečinků) včetně napájecích síťových zdrojů a jejich zálohovacích subsystémů. Dodáme a nainstalujeme Vám i digitální záznamová zařízení pro zaznamenávání radioprovozu.

 

  Odrušovací služba

  Pokud máte problém s rušením  Vaší profesionální radiové sítě (úmyslným i neúmyslným), máte možnost využít naší odrušovací službu. Služba je poskytována pouze pro licencované kmitočty a to v rozsahu 60MHz - 6GHz. Každý držitel licence (individuálního oprávnění) ke kmitočtu má ze zákona nárok na ochranu před rušením, kterou realizuje ČTÚ. Avšak bohužel úřad se vzhledem ke svému vytížení nemá možnost věnovat lokalizaci každého zdroje rušení s takovou intenzitou jako naše soukromá lokalizační skupina, zvláště jedná-li se o rušení krátkodobého charakteru a vyskytující se náhodně. To může být pro uživatele rušeného kmitočtu značný problém, zvláště pak pokud mu nefunkčností systému vznikají významné škody finančního i nefinančního charakteru. Poskytujeme službu odrušení i pro případy, kdy je úroveň rušících signálů vyhodnocena úřadem jako  již podlimitní (součást šumového pozadí) a není tedy z jejich pohledu považována za rušení. Nabízíme proto v expresních lhůtách lokalizaci zdroje rušení a jeho následné vyřazení z provozu obvykle dohodou s jeho provozovatelem. Při naší práci úzce spolupracujeme s pracovníky Státní kontroly el. komunikací - odrušovací službou ČTÚ a policií ČR tak, aby každý případ rušení byl vyřešen co nejdříve. Vaše výdaje za lokalizační práce naší soukromé odrušovací služby lze následně vymáhat po subjektu, který rušení způsoboval. Pokud je rušení sítě způsobováno např. nekvalitními parametry používaných  přijímačů nebo vysokou intenzitou VF smogu v místě příjmu, lze u nás objednat speciální filtry a různé specifické odlaďovací VF prvky, které se zařazují do anténních obvodů. Poskytujeme také služby v oblasti EMC (elektromagnetické kompatibility) na všech úrovních - vzdělávání, konzultace, měření do 6GHz, návrhy a realizace ochranných opatření vedoucích k odrušení, preventivní technická opatření zajišťující vyhovující úroveň EMC ochrany konkrétních zařízení v konkrétním pracovním prostředí. 

 | ČTU | MICR | FCC |  

-  Kopírování, zveřejňování a jakékoliv jiné veřejné použití zde uvedených textů nebo jejich součástí je zakázáno    © 2001 - 2020 Radiokonekt